ПЈЕСНИЦИ ЗАЈЕДНО

Миланко Витомир Мали, Радослав Самарџија, Недељко Жугић, Радомир Јагодић, Радислав Чивша