РУДО ГРАД ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ

Гојко Јокић 1981. год.