Поклон књиге Центра за женске студије из Београда нашој библиотеци

Наша библиотека добила је на поклон од Центра за женске студије из Београда књиге, зборнике и часописе њихове издавачке дјелатности, и тиме обогатила фонд наше библиотеке за вриједну теоријску и периодичку грађу из области студија рода, феминистичке и политичке теорије.

Циљ Центра је теоријско испитивање могућности отпора, као и политичко дјеловање против друштвених пракси дискриминације и искључивања на основу пола, боје коже, класе, рода, сексуалности, као и етничке, националне и вјерске припадности. Надамо се да ће ова литература наћи свој пут до читалаца или будућих истраживача ових проблема.