Упутство за сараднике на реализацији Читалачке смотре

Упутство за сараднике на реализацији Читалачке смотре

Који су циљеви читалачке значке?

 Читалачка значка је манифестација настала у циљу промовисања читалачких навика код дјеце, развијање читалачких способности и подстицање веће интеракције између дјеце и текста. Учесници имају задатак да прочитају препоручене књиге и да о прочитаним књигама воде читалачке дневнике. Осим што ученицима желимо пружити више уживања у читалачким активностима, више активног укључивања у процес размишљања и учења, а мање пасивног примања информација, овим бисмо жељели и да их подстакнемо на размишљање о важним концептима, рјешавање стварних проблема, доношење одговорних одлука, развој критичког и креативног мишљења и, не мање важно, афирмисање другачијих погледа на свијет. Циљ ове манифестације није такмичење само по себи, и не такмичење у знању које ученици поседују у вези са наставним предметом, већ развијање самопоуздања и јачање свијести о вриједностима сопственог мишљења и идеја. Посебно се оцјењују илустрације у дневницима, па се поред најбољег говорника (интерпретатора, од 2. до 7. разреда) бира и најбољи илустратор (осим ученика 8. и 9. разреда)

Како водити дневнике читања?

 Ученици су слободни да по сопственом нахођењу орагнизују и воде дневник читања. Потребно је да на првој страни свеске напишу име и презиме, разред, школу. Битно је да ученици буду оригинални, да се ослоне на своје читалачко искуство и у дневнику читања направе својеврсни дијалог са књигом. Изражавање оригиналности читања односи се на давање властитог суда/коментара о садржају дјела, илустровање, мијењање садржаја приче, уколико им се није свидјела, уз аргументовање истог (Због чега ми се то није свидјело? Шта бих промијенио/промијенила?), осавремењивање приче/пјесме, писање коментара на причу/пјесму у виду нове приче/пјесме/извјештаја/илустрације, промјена ликова, осуда ликова, стављање у позицију лика из приче, итд.[1]

 Разговори са учесницима, након предаје дневника читања?

 На основу увида у читалачке дневнике, комисија води разговоре са ученицима о прочитаним књигама[2]. Разговори ће се организовати након предаје дневника, и након што комисија прегледа дневнике. На разговорима ће ученици, који су то имали као задатак, интерпретирати пјесму коју су одабрали.

 Завршна манифестација?

Држење, презентовање читалачких дневника, интерпретације пјесама на нивоу нижих разреда (како је у програму достављено), додјела диплома и награда биће уприличено крајем маја. Ученици осмог разреда, који имају савремни дјечији роман по избору, у завршној манифестацији, представиће свој роман другим ученицима.

 С поштовањем,

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо

[1] Предметни наставници и библиотекари имају слободу да ученицима, водећи се принципима назначеним у тексту, сугеришу различите могућности интерпретације.

[2] У договореном времену, чланови комисије би посјетили учеснике у школама у Штрпцима и на Миочу.